FAQ items aan het laden...
Home2022-01-26T11:20:27+00:00

VAN PLAN LERAAR TE WORDEN?

De Academische Opleidingsschool Oost Nederland heeft gekozen voor het partnermodel waarin instituten en vo-scholen samen verantwoordelijk zijn voor het opleiden van aanstaande docenten. Door betekenisvolle leerwerkplekken, een goede begeleidings- en beoordelingssystematiek en een onderzoekende schoolcultuur te bieden wil de AOS-ON een uitdagende plek bieden voor zowel docenten in opleiding als docenten in het inductietraject en docenten in hun professionalisering.

Binnen de AOS-ON wordt samengewerkt met HAN Educatie, de Radboud Docenten Academie, Universiteit Twente ELAN en Windesheim. Jaarlijks vinden ruim driehonderd studenten van deze instituten een leerwerkplek binnen dit samenwerkingsverband.

SAMENWERKENDE PARTNERS:

OPLEIDEN

ONDERZOEKEN

ONTWIKKELEN

MISSIE & VISIE:

In de eerste fase van het aankomend docentschap onderscheidt de AOS-ON zich door het aanbieden van een brede oriëntatie op het beroep van docent. Door een gevarieerd aanbod in onderwijssituaties ontwikkelt de aanstaande docent een eigen visie op het beroep en goed onderwijs waardoor passende keuzes worden gemaakt voor de richting waarin de docent zich wil ontwikkelen.

De AOS-ON verbindt het opleiden van aankomende docenten aan schoolontwikkeling en innovatie, waarbij ontwikkelen van onderwijs – zowel vanuit opleidingsperspectief als vanuit schoolontwikkelingsperspectief – een belangrijke rol speelt. De AOS-ON activeert en stimuleert de ontwikkeling van aanstaande docenten gericht op het doorlopen van een ontwikkelcyclus met een actieve koppeling tussen theorie en praktijk. Aankomende docenten worden in de instituten en op de scholen opgeleid. Een deel van het leren vindt op de werkplek plaats. Expertise vanuit scholen en instituten wordt gebundeld door gezamenlijk opleiden én beoordelen binnen werkplekleren.

Omdat een onderzoekende houding aan de basis staat van onderwijs- en schoolontwikkeling, heeft de AOS-ON de keuze gemaakt om de academische kop te behouden. Vraagstukken die in ontwikkelagenda’s van de partners staan, worden ingezet als onderwerp voor onderzoek door aanstaande docenten. Door docenten en aanstaande docenten samen te laten werken ontstaat een wisselwerking in kennis en ervaring. Dit ondersteunt het ontwikkelen van een onderzoekende houding waarbij het cyclisch werken en onderzoekmatig verbeteren van de eigen praktijk ook gerelateerd wordt aan taakgerichte samenwerking en schoolontwikkeling. De resultaten van dit proces worden intern en extern gedeeld.

Expertise en kennis verkregen door samen opleiden worden als brugfunctie ingezet bij integratie van onderzoek, inductietrajecten startende leraren en bij docentprofessionalisering. De AOS-ON is verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande leraren, iedere partner heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om samen opleiden te verduurzamen met een doorlopende leerlijn voor het inductietraject, verdere professionalisering en inbedding in HR-beleid. Uitgangspunten bij verduurzaming zijn het beroepsbeeld, georganiseerde samenwerking tussen opleidingsteams van instituten en scholen en afstemming tussen opleidingsfunctionarissen en HR.

Bekijk hier de informatiepresentatie van de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland.

AOS-ON ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Ga naar de bovenkant