Tijdens het webinar vertelde Michelle Helms-Lorenz, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, over het belang van interne en externe consistentie in de begeleiding van startende leraren. Aansluitend ging ze met Frank Crooijmans, regievoerder Samen Opleiden bij Quadraam, en Femke Gerritsen, programmaleider Samen Opleiden bij AOS-ON, in gesprek over de plek van inductie in hun partnerschap.

Op deze website zijn alle bijdragen van het webinar terug te vinden.