Eerlijk is eerlijk; in de keuze om in 2005 opleidingsschool te worden, was personeelstekort bij de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) nooit een argument. Dat dit -anno 2021- een positief effect heeft op de nieuwe aanwas van leraren, is natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid!

Femke Gerritsen, programmaleider bij AOS-ON: “Door opleidingsschool te zijn, leiden we ons eigen personeel op, ja. Een aanzienlijk deel van onze leraren heeft in de studieperiode dus bij ons de eindstage gedaan. Echter, opleidingsschool word je niet zomaar! De weg van stageschool naar aspirant opleidingsschool tot geaccrediteerd opleidingsschool vraagt veel investering. Maar ik ben nog iedere keer onder de indruk van wat het oplevert als je vanuit twee perspectieven – die vanuit de beroepspraktijk en die vanuit de theorie – opleidt!”

DUURZAME RELATIE

AOS-ON is niet alleen één van de opleidingsscholen waar de HAN Academie Educatie het langst mee samenwerkt, maar is met 20 schoollocaties in Twente, Salland en de Achterhoek ook één van de grotere opleidingsscholen. Gerritsen: “Het gaat bij het concept Samen Opleiden nooit om een eenmalig trucje. Ieder jaar is er bij ons weer een nieuwe lichting van ongeveer 70 HAN-studenten van de lerarenopleidingen en zijn er ook veranderingen op de scholen, bijvoorbeeld organisatorisch of in het curriculum. Dat houdt je enorm scherp en zorgt voor een continue ‘kwaliteitsloop’ in de ontwikkeling die je met elkaar inzet: Waar ging het ook alweer om? Welke afspraken hebben we gemaakt? En welke vervolgstap willen we zetten? De duurzame samenwerking die we met de HAN hebben, is daar de basis van.”

LEREN HOE LERAREN LEREN

De kernvraag bij Samen Opleiden is: Hoe maak je werkplekleren betekenisvol? De scholen leveren betekenisvolle leerervaringen, de opleiding buigt zich over de beoogde leeruitkomsten. Zo ontstaat samenwerking om een goed doordacht opleidingstraject te bieden vanuit beide organisaties. Maar de samenwerking gaat verder dan dat. “Het vak Onderwijskunde wordt niet meer op de HAN  en los van de praktijk gegeven, maar wordt op een geïntegreerde manier behandeld op één van onze scholen. Door een HAN-opleider én door een opleider in de school. Het is mooi om te zien hoe de inhoud daardoor wezenlijk verandert. Dit jaar willen we een dergelijke stap ook gaan zetten om vakdidactische begeleiding te versterken en zo blijven we ontwikkelen. Dat heeft niet alleen effect op de studenten, maar ook op de leraren die er bij betrokken zijn. Door zo gericht bezig te zijn met de vraag ‘hoe leert een leraar in opleiding het beste?’, word je ongemerkt ook specialist in de manier waarop leraren leren. Een duurzaam effect dus, van een duurzame samenwerking.”

FEMKE GERRITSEN

Femke Gerritsen is de programmaleider bij AOS-ON.