Het beoordelen op een AOS-ON school vindt plaats door de schoolopleider en de instituutsopleider, in goed overleg met de vakcoach. Iedereen vult een beoordelingsformat in en ook jij vult vooraf een beoordeling in. Gezamenlijk wordt er besproken wat het uiteindelijke resultaat is, waar je op dat moment staat en vooral ook waar je nog aan moet gaan werken.

Er vindt altijd een tussenbeoordeling en een eindbeoordeling plaats, waarbij jouw portfolio een belangrijk onderdeel is van het gesprek is.

Tijdens je eerste stagejaar heb je nog geen vaste vakcoach. Je contact is dan voornamelijk met de schoolopleider. Het beoordelingsgesprek LWS 1 vindt plaats tussen de instituutsopleider, de student en de schoolopleider. Tijdens leerjaar 2 en 3 vinden die gesprekken plaats met vakcoach, de instituutsopleider, schoolopleider en de student. Tijdens de LIO stage word je door alle betrokkenen ook twee keer beoordeeld.

De schoolopleider komt gedurende elke stageperiode van leerjaar 1 t/m de LIO stage minimaal twee keer bij jou op lesbezoek. Tijdens leerjaar 2 en 3 komt de instituutsopleider ook een keer op lesbezoek. Dat gebeurt ook zo veel mogelijk tijdens je LIO stage. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van filmmateriaal. Je neemt lessen op, of laat ze opnemen, en dit kan dan als bewijsmateriaal gebruikt worden voor een beoordeling. Filmmateriaal wordt ook gebruikt voor overige opdrachten uit je portfolio.