De koppelkaart is een tool die ingezet wordt om de koppeling theorie en praktijk te ondersteunen in de dagelijkse praktijk van het werkplekleren, omdat voor het leren van de student de constante pendel tussen theorie en praktijk belangrijk is. Het doorlopen van de verschillende fasen heeft betekenis voor de kwaliteit van begeleidingsgesprekken. De koppelkaart wordt ingezet door zowel student als begeleiders. Door inzet tijdens begeleidingsgesprekken, bij intervisie, bij het beschrijven van casussen en weekreflecties en het evalueren van leerwerktaken wordt het als denk- en handelingsmodel voor studenten een middel om meer zelfsturing te ontwikkelen.

De koppelkaart is het resultaat van onderzoek door Wilma Weekenstroo samen met de schoolopleiders van Het Assink lyceum, VO-partner van AOS-ON