Nieuws

Centrale coördinator opleiden AOS-ON.

Femke Gerritsen wordt de nieuwe centrale coördinator opleiden AOS-ON. De benoemingsadviescommissie geeft aan dat haar visie op onderzoek en professionalisering en haar verbindende eigenschappen Femke tot een schikte kandidaat maakt. Het bestuur van AOS-ON heeft er alle vertrouwen in dat de taak bij Femke in goede handen is en wenst haar veel succes.

By |2018-03-29T12:38:13+00:00maart 29th, 2018|Nieuws|0 Comments

Afronding Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS)

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen, dat het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (PBT) in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert. Het versterkingsprogramma is een ondersteunende faciliteit voor partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Het project binnen AOSON is afgerond en de opbrengsten [...]

By |2018-03-28T11:14:06+00:00maart 28th, 2018|Nieuws|0 Comments

Samen opleiden in breder perspectief

Op 6 december 2017 organiseerden de PO-Raad en VO-raad in Utrecht een grote bijeenkomst onder de titel ‘Samen opleiden in breder perspectief’. Ruim 120 professionals bogen zich over een breed spectrum van subthema’s. Namens AOSON was projectleider Patrick Hoogendoorn hier vertegenwoordigd. Samen met de VO raad is hier gesproken over de toekomst van het opleiden [...]

By |2017-12-20T11:23:11+00:00december 20th, 2017|Nieuws|0 Comments

Presentatiemiddag onderzoek 2017

Op 21 juni 2017 hebben op Carmel College Salland te Raalte 10 studenten van AOS-ON hun praktijkonderzoek gepresenteerd voor een aandachtig publiek. De belangstellenden konden kiezen uit een breed spectrum aan onderwerpen. Om een indruk te krijgen kunt u een overzicht bekijken. Mocht u meer gerichte informatie willen dan kan dit worden aangevraagd via [...]

By |2018-03-24T12:49:28+00:00juni 22nd, 2017|Nieuws|0 Comments