Leerlingen kunnen in veel opzichten verschillen, zoals in kennis, tempo, cognitief niveau, persoonlijkheid, opvoeding, culturele achtergrond, intelligentie, motivatie enzovoorts. Deze verschillen kunnen allemaal op de een of ander manier invloed hebben op het leerproces.

Binnen de werkgroep differentiëren met ICT is er aan het begin van het project en het einde van het project een onderzoek uitgevoerd.

De werkgroep heeft een doorvertaling gemaakt naar leerwerktaken.

Leerwerktaken uit de leergroep differentiëren mbv ict