Kwaliteitszorg

De AOS- Oost Nederland stelt zich op het standpunt dat kwaliteitszorg dagelijks door de betrokkenen in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit geeft tevens aan dat kwaliteitszorg een continu proces is. Jaarlijks worden er doelen opgesteld en aan het einde van het jaar worden deze geëvalueerd en worden de resultaten samengevat in een jaarverslag. In de tussentijd staat kwaliteitszorg van samen opleiden expliciet en impliciet op de agenda bij alle betrokken groepen. Alle acties op dit vlak zijn gebaseerd op het Kwaliteitszorgplan AOS-ON van februari 2014.

In het kwaliteitszorgbeleid en de jaarlijkse PDCA-cyclus worden alle studenten, werkplekbegeleiders (vakcoaches), opleiders en andere begeleiders betrokken. De resultaten vormen de basis voor verbeter- en vervolgacties.