Vanuit het instituut komen studenten met leertaken vanuit het vak, drama en onderwijskunde.

Tijdens de stage kunnen er meer specifieke, gepersonaliseerde leerWERKtaken worden uitgevoerd naar behoefte en keuze van de student.

Deze leerwerktaken bestaan uit opdrachten waarbij theorie en praktijk gekoppeld zijn.

Uit een voorraad van LWT wordt in overleg met de schoolopleider een LWT uitgezocht en eventueel aangepast aan niveau, inhoud en uitvoer.

Het doel van een LWT is een specifiek leerdoel van de student aanpakken waarbij de bijbehorende literatuur input geeft bij het uitvoeren van de taak.

We hopen zo te bereiken dat de student eigen inbreng heeft in zijn leerproces en dat de LWT steun geeft bij zichtbaar maken van het leren van de student.

De uitgevoerde LWT kan gebruikt worden als bewijs van ontwikkeling van de competenties in het portfolio.