Iemand is competent en handelt professioneel als hij in kritische beroepssituaties adequaat weet te handelen, waarbij kennis, inzicht, houding en vaardigheden in samenhang met elkaar worden ingezet en waarbij hij dit in reflectie bewust kan benoemen.

Als je professioneel handelt dan ben je bewust van de keuzes die je maakt, en je kunt verantwoordelijkheid nemen voor je handelen. Deze verantwoordelijkheid heeft drie kanten:

    • ten eerste ten opzichte van jezelf: wat hebben de gemaakte keuzes met jezelf te maken, en in hoeverre zorg je er daarbij voor dat je zelf gelukkig en gezond wordt en blijft.
    • ten tweede ten opzichte van je werkomgeving; je leerlingen, je collega’s, ouders, management, etc.; je leeft en werkt in een sociale omgeving, en dat betekent dat je met het maken van je keuzes rekening houdt met je omgeving.
    • ten derde ten opzichte van het theoretisch kader. We hebben inmiddels enkele honderden jaren onderwijs achter ons, en daarin zijn velen dezelfde problemen tegen gekomen die jij nu ook in het onderwijs ontmoet. Een aantal van deze mensen hebben er dieper over nagedacht en/of hebben onderzoek verricht aangaande aspecten m.b.t. het onderwijs.