AOS Oost-Nederland

De school als lerende gemeenschap

Binnen de propedeutische- en hoofdfase zit een opbouw in het ontwikkelen van de onderzoekende houding. Daarbij komt vraaggestuurd leren en evidence informed handelen sterk naar voren. In de eindfase ligt het accent op het evidence based ontwerpen, begeleid door de onderzoeksgroep. Hiervoor is een handleiding ontworpen die mogelijk maakt dat aanstaande leraren van twee instituten – ondanks de verschillen – samen hetzelfde begeleidingstraject volgen.