Onderzoek is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot leraar binnen AOS-ON. Van een (toekomstig) docent wordt verwacht dat hij een kritisch reflectieve houding heeft t.a.v. van zijn handelen in de praktijk. In de ontwikkeling van deze onderzoekende houding spelen de diverse onderzoeksopdrachten een belangrijke rol.

Voor alle leerjaren van je opleiding tot tweedegraads leraar wordt een begeleidingstraject op een van de AOS-ON scholen geboden. In de eerste drie jaren zijn er de leerwerktaken die je stimuleren om op onderzoek te gaan en die je uitdagen om je onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Op school kun je terecht bij je schoolopleider (of onderzoeksdocent) voor vragen over onderzoeksopzet, aanpak en vervolgstappen. Daarnaast zijn er centrale bijeenkomsten waar ook de instituutsbegeleider geraadpleegd kan worden.

In het vierde jaar (de zg. LIO = leraar-in-opleidingsfase) toon je aan dat je in staat bent een praktijkonderzoek uit te voeren dat past binnen de context van de school en dat voor die school ook van belang is.

WO-masterstudenten van RDA doen in het tweede semester (de verdieping) twee onderzoeken: een ontwerp- en een leeronderzoek. Ze sluiten met hun onderzoek aan bij de behoeften van hun school (sectie, team), worden begeleid door de onderzoekscoördinator en de vakdidacticus en beoordeeld door de vakdidacticus. Ze voeren hun onderzoek uit op de scholen en presenteren daar ook hun hun resultaten.

Masterstudenten van UT-ELAN kunnen hun onderzoek binnen AOS-ON in de vorm van de datateam-methode uitvoeren. Zij worden daarin begeleid door de onderzoekscoördinator van de school en de onderzoeksdocent van de UT. De beoordeling wordt gedaan door de docent van de UT in samenspraak met de begeleider van de school.

Ter afronding van een onderwijseenheid presenteer je het onderzoek op de opleidingsschool aan medestudenten en collega’s van de school. De instituutsopleider, schoolopleider en minimaal 2 medestudenten zijn in ieder geval aanwezig bij de presentatie, waarbij de instituutsopleider en schoolopleider de beoordelaars zijn.