AOS Oost-Nederland

De school als lerende gemeenschap

(Aanstaande) leraren, opleiders en werkplekbegeleiders scheppen gezamenlijk de leeromgeving. We bouwen samen aan de brede professionele basis waardoor we allemaal kunnen leren en ontwikkelen. We leiden op vanuit hoge verwachtingen en eigen leervragen doen ertoe. Vanaf de start begeleiden we aanstaande leraren bij het formuleren van leervragen op basis van concerns.

In de leergemeenschappen met opleiders stemmen we af over de vier fasen van de leerroute: de voorbereiding, het begin, de loop en de afronding. In een cyclische benadering evalueren we wat dit vraagt van de begeleiding, beoordeling en communicatie. Bij het uitstippelen van de leerroute benutten we zes bouwstenen (Koster, 2021) die de leeromgeving van de aanstaande leraar rijker maken en een verdieping geven. Deze bouwstenen zijn:

  1. Wederkerig leren: Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en vakdidactici.
  2. Contextleren: Studenten weten wat ze binnen de context van het partnerschap specifiek kunnen leren, en willen en kunnen optimaal gebruik maken van die mogelijkheden.
  3. Beredenerend leren: Studenten beheersen in de basis alle kneepjes van het leraarsvak én zijn in staat om onderbouwd aan te geven waarom ze dat doen.
  4. Eigen leren: De leervraag van de student staat centraal en studenten hebben ruimte om daar op hun eigen manier aan te werken.
  5. Onderzoekend leren: Onderzoek is een geïntegreerd onderdeel van de leeractiviteiten van studenten en opleiders.
  6. Informeel leren: Studenten hebben ruimte om ongepland te leren.

Leeractiviteiten voor (aanstaande) leraren

Binnen de AOS-ON worden passend bij de leervraag, de leerroute en leeromgeving diverse leeractiviteiten georganiseerd. Zowel bij opleiden als professionaliseren maakt de (aanstaande) leraar gebruik van individuele coachingsgesprekken, intervisie, lesbezoeken en themabijeenkomsten. Ook video-analyse en feed-up – feedback – feed-forward zijn onderdeel van leren reflecteren. Bij alle leeractiviteiten zoals het uitvoeren van leerwerktaken en eindonderzoek wordt maatwerk in ondersteuning geboden. Daarnaast is er een hybride aanbod van leernetwerken in de vorm van Lesson Study, vakdidactische ontwerplabs en het inzetten van feedback van leerlingen bij lesverbetering door de Impact!