Opbrengst gericht werken (OGW)

Bij deze leergroep is een VO-vertegenwoordiger en een vakdidacticus vanuit de UT betrokken. Aan een deel van de bijeenkomsten wordt deelgenomen door de centrale coördinator onderzoek AOSON en een onderzoeksdocent van Windesheim. Deelnemers zijn studenten van de UT en onderzoeksbegeleiders vanuit de VO-scholen. Overkoepelend doel van deze leergroep in de pilot Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) is aankomende leraren vertrouwd te maken met de methodiek van opbrengstgericht werken en voorbereiden op levenslange professionalisering. Specifieker is gekozen voor de Datateam Methode. Deze methode wordt omschreven als : ‘ De kern van datagebruik is om data die op school beschikbaar zijn op een gestructureerde manier te gebruiken om beslissingen te nemen. De methode loopt in acht stappen van probleem naar maatregel.’

In de lerarenopleidingen maakt Onderzoek van Onderwijs (OvO) deel uit van het curriculum. In schooljaar 2014-2015 is door de leergroep “Opbrengstgericht Werken” een kader ontwikkeld, zodat binnen het curriculum van de lerarenopleiding m.b.v. de datateammethode onderzoek kan worden verricht. Daarvoor is het curriculum aangepast in de vorm van een bijgestelde Studiewijzer Onderzoek van Onderwijs. In samenwerking met research vanuit het instituut begeleidt de Onderzoekcoördinator op school de uitvoering van het onderzoek. De student sluit zijn onderzoek af met een rapport. Bij dit type onderzoek vindt intensieve begeleiding plaats en de uitkomsten worden met de scholen gedeeld. In schooljaar 2015-2016 is een pilot gedraaid met een groep studenten op een van de VO-scholen (Het Bonhoeffer).Colleges en intervisie werd gevolgd op Universiteit Twente, bij de keuze van een onderzoeksthema en het uitvoeren van onderzoek zijn de studenten begeleid door de onderzoekscoördinator van de school, een datateamexpert en een vakdidacticus vanuit ELAN UT. De onderzoeksthema’s waren gerelateerd aan de onderzoeksagenda van AOSON. Na een evaluatie in 2015-2016 is het curriculum bijgesteld en zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het begeleidingsproces verder verduidelijkt. De aankomende leraren hebben gewerkt volgens deze opbrengstgerichte onderzoeksmethode om het onderwijs te verbeteren en daarmee de leeropbrengst te verhogen. Ook hebben zij het belang van een onderzoekende houding ervaren in de bredere docentrol. Daarmee is voor de deelnemers aan het project de doelstelling gehaald.

Het werken met de datateam methode is op genomen in het curriculum van de lerarenopleiding. Studiewijzer Onderzoek van Onderwijs

Vanuit deze methodiek zijn er onderzoeken beschikbaar.

ONDERZOEK MET DE DATATEAM® METHODE NAAR DE TEGENVALLENDE LEERPRESTATIES IN HAVO 4 VOOR NATUURKUNDE

Practicum ‘Verbrandingswarmte kaarsvet’ in 4 havo