Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek2018-03-22T15:25:19+00:00

Tijdens de Leer Werk Stages binnen de AOS-ON scholen word je begeleid door je  schoolopleider of, in het geval van een eindstage, door de onderzoekscoördinator van je stageschool.

Voor alle leerjaren van de opleiding wordt een begeleidingstraject bij het onderzoek geboden op de AOS-ON scholen. In centrale bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan de methoden en technieken van onderzoek. De opgedane kennis kun je steeds toepassen in je eigen onderzoek. Daarnaast is de koppeling van de onderzoeksvraag aan de praktijk een belangrijk thema bij deze bijeenkomsten. De bijdrage van het onderzoek aan je eigen onderwijspraktijk en/of aan de onderwijsontwikkeling op je school is immers het uitgangspunt.

Naast centrale bijeenkomsten kun je voor ondersteuning ook terecht bij je schoolopleider of onderzoekscoördinator voor vragen over onderzoek opzet, aanpak en vervolgstappen.

Daarnaast wordt je ook ondersteund door de (onderzoeks)begeleider van de lerarenopleiding. De wijze waarop verschilt  per leerjaar en instituut. Zie daarvoor de studiewijzers.

Ter afronding van deze onderwijseenheid presenteer je  het onderzoek op de opleidingsschool aan medestudenten en collega’s van de school.