De vakcoach is een van de begeleiders van de leraar in opleiding op de werkplek. Het betreft een docent(e) uit dezelfde vaksectie als betreffende student. Samen met de schoolopleider is de werkplekbegeleider verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de leraar in opleiding. De werkplekbegeleider observeert, coacht, geeft feedback en helpt de leraar in opleiding te reflecteren op de ervaringen op de school. Elke week op een vast moment bespreekt de leraar in opleiding met de werkplekbegeleider de leeractiviteiten na. Naast de werkplekbegeleider en de schoolopleider is ook een instituutsopleider betrokken bij de leraar in opleiding.

Voor eerstejaars leraren in opleiding ligt de nadruk van de begeleiding bij de schoolopleider. De werkplekbegeleider zal de leerplek bieden en helpen bij een klein aantal taken van de leraar in opleiding.

De werkplekbegeleider stemt met de schoolopleider af om de leerroute van de student mee vorm te geven en de beoordeling gezamenlijk inhoud te geven, waarbij het accent voor de werkplekbegeleider ligt op vakinhoud en vakdidactiek.

De werkplekbegeleider volgt een training begeleidingsvaardigheden via de opleidingsschool en zet de instrumenten en achtergrondinformatie in, die hierbij ter sprake zijn gekomen.