Opbrengst Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS).

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen, dat PBT in opdracht van het ministerie van OCW uitvoert. Het versterkingsprogramma is een ondersteunende faciliteit voor partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die gebruikmaken van de gelijknamige subsidieregeling van het ministerie van OCW (‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’).
Het versterkingsprogramma kent net als de subsidieregeling een looptijd van 2014 t/m 1 juli 2017 en ondersteunt 44 partnerschappen. Het programma bestaat uit ondersteuning op drie niveaus:

Versterking binnen een partnerschap (microniveau): elk partnerschap is gekoppeld aan een expert, die in de rol van kritische vriend met de partnerschappen reflecteert op hun samenwerking
Versterking tussen partnerschappen en bredere netwerken (mesoniveau): partnerschappen kunnen gebruikmaken van onder meer bijeenkomsten en peer reviews om een landelijk netwerk met elkaar op te bouwen waarin ze kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen
Verbinding van landelijk beleid en thema’s (macroniveau): door landelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren voor de partnerschappen en andere stakeholders wordt gewerkt aan meer samenhang in landelijk beleid en verbinding van verschillende thema’s.

Binnen AOSON is er in een aantal thema’s gewerkt.

    • Begeleiding startende leraren (BSL)
    • Positive behaviour support (PBS)
    • Opbrengst gericht werken (OGW)
    • Differentiëren d.m.v. ICT